Bản ngân sách tỉnh bang Ontario sẽ được công bố sớm

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 22 tháng giêng, ông bộ trưởng tài chánh tỉnh bang Ontario, Charles Sousa, đang mở những cuộc tham khảo ý kiến công chúng, để sửa soạn công bố bản ngân sách năm nay sớm hơn dự định, vì cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 6 sắp đến.
Hàng loạt những cuộc tham vấn ý kiến công chúng đã diễn ra: trước khi công bố bản ngân sách tỉnh bang năm ngoái 2017, ông bộ trưởng tài chánh đã hỏi ý kiến của khoảng 71 ngàn cư dân.
Những người muốn cho ý kiến cho chính quyền tỉnh bang Ontario về bản ngân sách sắp đến, có thể gửi email hay fax đến bộ tài chánh trước ngày 9 tháng hai năm nay.
Trước đó, khi công bố bản ngân sách năm ngoái vào ngày 27 tháng 4 năm 2017,ông bộ trưởng tài chánh Sousa đã xác nhận là bản ngân sách năm nay của tỉnh bang là một bản ngân sách quân bằng, không thiếu hụt.