Các dược sĩ có thể cho toa mua thuốc phá thai

211

Ottawa: Trong hôm thứ ba ngày 7 tháng 11, bộ y tế  Canada đã loan báo cho phép những dược sĩ có quyền cho toa cho bệnh nhân mua thuốc phá thai.

Cũng theo phát ngôn viên của bộ y tế  thì loại thuốc  phá thai Mifegymiso có thể dùng phá những bào thai đã phát triển 9 tuần, thay vì chỉ có quyền phá  những bào thai  đã phát triển 7 tuần như trước.

Loại thuốc phá thai còn  được gọi là RU 486.

Phát ngôn viên của bộ y tế  cũng cho biết là  các bệnh nhân khi đi xin thuốc phá thai, không cần  phải làm giấy xác nhận là họ sẽ dùng những viên thuốc phá thai đó.