Chính phủ lại đứng trước nguy cơ bị đóng cửa?

Thủ lãnh khối đa số (Đảng Cộng hoà) tại Thượng viện hôm Chủ nhật gạt sang một bên khả năng chính phủ có thể đóng cửa trễ hơn trong tuần, khi tài trợ của liên bang đã cạn.

Thượng nghị sĩ Mitch McConnell nói trên chương trình “This Week” của đài ABC: “Sẽ không có chuyện chính phủ đóng cửa. Điều đó sẽ không xảy ra.”

Quốc hội đang đối mặt với hạn chót để cung cấp tài trợ cho các hoạt động của chính phủ cho tới cuối tháng 9 năm tới. Nhưng các nhà lập pháp không thể thông qua một kế hoạch chi tiêu tạm thời trong một vài tuần hoặc lâu hơn, trong khi chờ đợi các cuộc thương thuyết về ngân sách giữa những thành viên Đảng Cộng hoà, hiện đang chia thành nhiều phe phái, với các nhà lập pháp Đảng Dân chủ, thường có quan điểm khác biệt về những chương trình nào chính phủ nên tài trợ, và nếu có, bao nhiêu?

Trong bối cảnh Đảng Cộng hoà chiếm đa số tại cả lưỡng viện quốc hội, nhưng có một số thành viên chống đối vì bất đồng với các biện pháp chi tiêu, có phần chắc Đảng Cộng hoà sẽ cần đến các lá phiếu của Đảng Dân chủ thì mới thông qua được kế hoạch chi tiêu mới, hoặc như một biện pháp ngắn hạn, hoặc kéo dài tới ngày 30 tháng 9 năm tới, là ngày kết thúc năm tài chính Mỹ.