Chính quyền các thị xã ở tỉnh bang Quebec muốn được chia lợi nhuận thuế cần sa.

185

Quebec: Tính đến ngày thứ hai 4 tháng 12, thì cần sa chưa được hợp thức hóa ở Canada, cũng như chính quyền tỉnh bang Quebec chưa thâu vào  một xu tiền thuế cần sa, nhưng chính quyền các thị xã trong tỉnh bang đã đòi phải được chia phần  trong số thuế mà chính quyền tỉnh bang Quebec sẽ thâu vào trong năm tới.

Vào ngày 1 tháng 7 năm 2018, khi việc  sử dụng cần sa được hợp thức hóa, chính quyền tỉnh bang Quebec muốn  giữ một nửa số tiền thuế cần sa thâu vào ở tỉnh bang Quebec, trong khi các chính quyền thị xã  cũng muốn giữ 1 phần ba, và như thế số tiền thuế còn lại dành cho chính quyền liên bang sẽ chỉ còn một phần ba?

Chính quyền các thị xã trong tỉnh bang Quebec đã  cho là  các thành phố sẽ phải chi tiêu cho việc kiểm soát việc buôn bán cần sa ở trong các thành phố này, cho nên  có quyền  giữ lại một phần ba tiền thuế chi tiêu cho những chi phí đó.

Cũng theo các giới chức thành phố trong tỉnh bang Quebec thì  việc tái huấn luyện cho các nhân viên cảnh sát trong lãnh vực kiểm soát  việc lưu hành cần sa, cũng làm tốn kém cho ngân sách các thành phố $10,000 một người.