Họa vô đơn chí

Phí tổn đội nhà nặng bằng nửa giá căn nhà

Nhiều gia chủ đang than van sửa nhà tốn kém; than chưa dứt câu lại nhận được lệnh đội nhà lên cao để tránh lụt. Trên 1,600 gia chủ đang khốn khổ vì hoàn cảnh đó; nhà họ bị ngập nước vì thiên tai bão Harvey, và nhân họa lụt, vì viên chức giữ đập nước xả cho nước tràn ra để cứu đập, vì đập đã đầy nước.
Sở Công chánh thành phố Houston đang chuẩn bị thư thông báo cho họ biết là Sở đánh giá ‘hư hại nặng nề’, do đó phải sửa chữa lại cho phù hợp với luật lệ; và một trong những việc sửa chữa là đội căn nhà lên thành nhà sàn.
Phí tổn đội nhà lên cao không dưới $150,000, gần bằng nửa giá tiền căn nhà mới, không tính tiền đất.
Trong tháng này, sở Công chánh sẽ gửi đi 1,611 lá thư bắt sửa nhà; sở cho biết tổng cộng có đến 30,523 căn cất trong vùng lụt, nhưng chỉ một số bị hư hại và cần sửa chữa.