Một tay găng tơ gốc Việt bị tù10 năm rưỡi

Calgary: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 22 tháng 10, một tay găng tơ gốc Việt ở thành phố Calgary bị tòa án tuyên phạt 10 năm rưỡi tù.
Nghi can Trọng Nguyễn đã bị bắt giữ và ngồi tù hơn 2 năm rưỡi qua, ngoài ra còn thời gian bị quản thúc tại gia mà thời gian tổng cộng là 7 năm cho bên bị cáo sẽ chỉ phải ngồi tù thêm 3 năm rưỡi trước khi được trả tự do.
Theo bản cáo trạng thì bị cáo Trọng Nguyễn đã âm mưu giết một tay găng tơ khác ở băng đảng thù địch là (Fat) Vinh Trương vào tháng 9 năm 2012.
Tuy nhiên cảnh sát được báo tin và đã phá vỡ âm mưu giết người dự định ở một nghĩa địa trong thành phố.
Trọng Nguyễn thuộc băng đảng Fresh of the Boat (FOB) trong khi Vinh Trương thuộc băng đảng thù địch FK (FOB Killers).