Phân nửa dân Canada "tay làm hàm nhai"

114

Theo kết quả của một cuộc thăm dò ý kiến vừa được công bố thì một nửa số người Canada được hỏi ý kiến cho biết là họ trông chờ tiền lương hằng tháng, và tiền tháng nào vào là hết ngay tháng đó: paycheque to paycheque.

Cuộc thăm dò ý kiến của tổ chức the Canadian Payroll Association cho thấy là 48 phần trăm những người được hỏi ý kiến cho biết họ chờ tiền lãnh lương hằng tháng để trả các chi phí, và 40 phần trăm số người này thú nhận là số tiền tiêu hằng tuần bằng hay nhiều hơn số lương hằng tuần của họ.

25 phần trăm số người này cho biết, họ không thể có $2,000 nếu có chuyện gì khẩn cấp xảy ra cho gia đình họ trong tháng tới.

Điều này cho thấy rất nhiều người không có khả năng để dành tiền, do số nợ nần cao và nền kinh tế suy thoái.