Sau Bão là Lụt, và sau Lụt là Kiện

Bão Harvey không gây ra lụt, chính quyền mới gây ra lụt, do đó vài trăm gia chủ đang đưa chính quyền ra tòa đòi bồi thường. “Chính quyền bị cáo” này là San Jacinto River Authority, do ông Bret Raley làm tổng quản lý, ông Jordan Austin làm quản lý điều hành Randy Acreman làm quản lý về phẩm chất của nước, và ông Brian Foster làm quản lý bảo trì hệ thống đập nước.
Nói cách khác ông Foster chịu trách nhiệm về tội xả nước hồ, hai ông Raley và Austin chịu trách nhiệm liên đới.
Tờ Houston Chronicle, ví khối lượng và sức mạnh nước được xả ra, với sức mạnh và khối lượng của thác Niagara.
Nhiều nạn nhân -trong số đó có bà Deryl Thompson và ông chồng Jack D. Perkins- nói sau vài ngày hoành hành trên thành phố Houston, bão Harvey hết gió, hết nước, mọi người coi như tai đã qua, nạn đã khỏi thì “nhà cầm quyết hồ nước Lake Conroe” ra lệnh xả nước để làm nhẹ áp suất của khối nước mưa do bão Harvey trút xuống hồ Conroe.
Ông Perkins than, “tuổi tác tuy chưa già nhưng cũng đã trộng, đâu còn đủ nhanh nhẹn, đủ bền bỉ để khiêng bớt đồ đạc tầng dưới đem lên lầu; nước ồ ạt tràn vào -tiêu tùng hết.”
Hàng ngàn gia chủ có thể than thở giống ông Perkins than, than rồi họ rủ nhau ra tòa, vì tội nhân gây tổn thất cho họ không còn là “con Tạo” nữa, mà là Hội Đồng Quản Trị hồ nước Conroe, những người họ đã tìm ra, đã biết tên, biết mặt.
Giới thẩm quyền quản trị con sông San Jacinto thoái thác không trả lời những câu hỏi truyền thông nêu lên; họ có thể giải thích như người lái xe giải thích nguyên nhân tai nạn xẩy ra là do thắng xe bị hư; tuy nhiên không nguyên nhân nào đủ miễn trách nhiệm cho cả người lái xe lẫn Hội Đồng Quản Trị Sông San Jacinto.