Thống Đốc Greg Abbott tái ứng cử

  

Thống đốc Texas Greg Abbott, và ứng cử viên Grady Yarbrough

Lợi dụng ngày Cựu Chiến Sĩ (veterans Day), thống đốc Texas Greg Abbott tuyên bố tái ứng cử nhiệm kỳ thứ nhì. Ông đưa ngay ra những biện pháp nâng đỡ giới cựu quân nhân, như dành ưu tiên tuyển dụng cho cựu quân nhân vào làm nhân viên dân sự tiểu bang, giúp đỡ họ về những vấn đề thuế vụ và nhu cầu y tế, tuyển mộ để gia tăng lực lượng vệ binh tiểu bang đang từ 2,300 lên đến 5,000 người, để tiểu bang có phương tiện nhân lực dồi dào khi cần sử dụng.
Cùng ghi tên ứng cử trong ngày Cựu Chiến Sĩ -thứ Bẩy 11/11/17- còn có phó thống đốc Dan Patrick, và ông Grady Yarbrough -ông này tranh chức thống đốc Texas, như một ứng cử viên dân chủ.
Ông Abbott nói, “Trước kia tôi đã hứa se kiện toàn hệ thống giáo dục, thanh toán nạn băng đảng và tội ác hung bạo, tạo thịnh vượng kinh tế và tạo thêm công ăn, việc làm. Tôi cũng đã hứa sẽ nâng đỡ cựu chiến binh, dù họ rời quân ngũ để trở thành một doanh nhân, một công nhân, hay họ có nhu cầu y tế.”
Đó là những điều ông đã hứa lần ứng cử trước, và đang hứa lần này. Nhiều chương trình ông nêu ra nhưng không một mình thực hiện được, mà cần đến sự đồng ý của quốc hội tiểu bang và cử tri.
Tổng số cựu quân nhân đang cư ngụ tại Texas lên tới 1.5 triệu người, dĩ nhiên con số này có khả năng làm gia tăng hy vọng đắc cử của ông.