Trung tâm Phục hồi Thảm họa ở Hạt Bastrop đóng cửa

Một Trung tâm Phục hồi Sau Thảm họa (Disaster Recovery Center, DRC) của Texas/liên bang tại thành phố Smithville đóng cửa vĩnh viễn vào 7 giờ tối thứ Sáu, ngày 20 tháng 10.
Trung tâm ở tại Old County Building (Bastrop County Justice of the Peace)-404 Fawcett St.
Smithville, TX 78957.
Tuy nhiên, vẫn có thể yêu cầu trợ giúp bằng cách truy cập trực tuyến, gọi điện thoại hoặc qua ứng dụng FEMA.
Cá nhân và doanh nghiệp ở các hạt được nêu trong tuyên bố thảm họa liên bang Texas trong Cơn bão Harvey và các trận lụt sau đó vẫn có thể xin trợ giúp, và ghi danh nếu họ chưa làm vậy, bằng các cách sau:
– Trực tuyến tại DisasterAssistance.gov.
– Gọi tới Đường dây trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362 (thư thoại, 711/VRS-Dịch vụ Tiếp âm bằng Video) (TTY: 800-462-7585). Có nhân viên tổng đài đa ngôn ngữ (nhấn phím 2 cho tiếng Tây Ban Nha).
– Qua ứng dụng FEMA, dành cho các thiết bị di động của Apple và Android. Để tải về, truy cập: fema.gov/mobile-app.
Tới bất kỳ trung tâm phục hồi thảm họa nào vẫn đang mở cửa, có thể tìm địa điểm các trung tâm phục hồi khác qua trực tuyến tại www.fema.gov/DRC.
Chủ nhà, người thuê nhà và doanh nghiệp ở các hạt Aransas, Austin, Bastrop, Bee, Brazoria, Caldwell, Calhoun, Chambers, Colorado, DeWitt, Fayette, Fort Bend, Galveston, Goliad, Gonzalez, Grimes, Hardin, Harris, Jackson, Jasper, Jefferson, Karnes, Kleberg, Lavaca, Lee, Liberty, Matagorda, Montgomery, Newton, Nueces, Orange, Polk, Refugio, Sabine, San Jacinto, San Patricio, Tyler, Victoria, Waller, Walker và Wharton có thể đủ điều kiện được trợ giúp.