Vùng đại thủ phủ Toronto trong cơn bão tuyết

Mississauga, Ontario: Trận bão tuyết với số tuyết rơi kỷ lục gần 30 cm và cái lạnh kỷ lục trên 30 độ C đã diễn ra trong ngày thứ hai 28 tháng giêng năm 2019.
Một vài hình ảnh của một khu tư gia ở thành phố Mississauga trong sáng hôm thứ ba 29 tháng giêng