19,000 triệu phú được hỗ trợ thất nghiệp trong đại dịch COVID-19

Dữ liệu mới nhất của Sở Thuế vụ (IRS) cho thấy hơn 19.000 triệu phú, những người kiếm được ít nhất 1 triệu USD vào năm 2020, đã nhận hỗ trợ thất nghiệp trong năm bùng phát dịch COVID-19. 

Trong số nhận trợ cấp thất nghiệp trên, có 4,500 người kiếm được từ 5-10 triệu USD/năm và 229 người có thu nhập 8 con số trở lên.

Mỗi triệu phú nhận được trung bình 13,900 USD tiền trợ cấp.

Theo báo Politico, các chuyên viên lý giải sự bất thường này một phần nằm trong chính sách mở rộng các lợi ích được Quốc hội phê duyệt, để chống lại sự sụp đổ kinh tế trong bối cảnh sa thải lan rộng và ngừng hoạt động kinh doanh.

Quốc hội đã thông qua việc mở rộng hỗ trợ thất nghiệp nhằm tăng số tiền và thời gian mọi người có thể nhận, đồng thời mở rộng số lượng người đủ điều kiện, bao gồm những người tự làm chủ, các nhà thầu độc lập.

Trợ cấp không chỉ giúp người dân duy trì cuộc sống, mà còn ngăn chặn suy thoái kinh tế sâu sắc hơn.

Dù đáng ngạc nhiên, nhưng 19.000 triệu phú này là một phần nhỏ trong số gần 30 triệu tờ khai thuế báo cáo đã nhận được trợ cấp thất nghiệp trong năm 2020.

Ngoài ra, các chuyên viên suy đoán thêm có lẽ một số người nhận trợ cấp có thu nhập bình thường nhưng kết hôn với những người thu nhập cao và họ đã khai thuế chung. Chưa kể các chủ doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện nhận hỗ trợ lần đầu tiên.

Các số liệu cũng cho thấy tổng số người nhận tiền thất nghiệp đã bùng nổ như thế nào sau đại dịch, lấn át những gì đã thấy trong cuộc đại suy thoái năm 2009.

Khoảng 29,9 triệu người đã nhận tất cả 405 tỉ USD tiền trợ cấp thất nghiệp trong năm 2020, tăng 585% so với năm 2019.

Năm 2009, giữa cuộc đại suy thoái, chỉ có 11,3 triệu người nhận tiền trợ cấp thất nghiệp.

Các triệu phú đã nhận được tổng cộng 264 triệu USD trợ cấp, chiếm chưa đến 1% của tất cả các khoản trợ cấp thất nghiệp được báo cáo.

Những người khác có mức lương cao chưa đến 7 con số cũng đã nhận hỗ trợ thất nghiệp vào năm 2020. Trong đó, có gần 70,000 tờ khai thu nhập 500.000 – 1 triệu USD/năm và 750,000 tờ khai từ những người kiếm được 250,000 – 500,000 USD/năm.