20 nhân viên sở thuế Canada bị đuổi, vì gian lận tiền tài trợ đại dịch covid CERB

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 30 tháng 6, sở thuế Canada vừa cho 20 nhân viên nghỉ việc, vì những người này đã khai xin tiền trợ cấp tài chánh CERB, vì đại dịch covid.
Tưởng cũng nên nói thêm là chính quyền Hoa Kỳ và Canada đã cấp tốc tung ra hàng trăm tỷ Mỹ Kim, để tài trợ cho các công ty cũng như những cá nhân có thể sống còn, khi người người phải tử thủ tại gia vì đại dịch covid trong những năm trước.
Hàng trăm ngàn người ở Mỹ và Canada đã lợi dụng những dễ dãi để khai xin tiền trợ cấp CERB, cho dù họ vẫn có công ăn việc làm.
Số tiền trợ cấp CERB ( Canada Emergency Response Benefits) là $2,000 một tháng.
Nhiều kẻ gian còn lợi dụng tên tuổi của người khác mà họ thâu thập được, gồm cả những người đã chết, để xin tiền trợ cấp.
Theo đài CNN thì số tiền mà chính quyền Mỹ bị thất thoát vì những người khai man, lên đến 200 tỷ Mỹ Kim.
Không những có những kẻ gian ở ngoài, mà còn những kẻ gian làm việc cho sở thuế Canada, là cơ quan kiểm soát những gian lận về tiền bạc của đại dịch covid.
Cũng theo người phát ngôn viên của sở thuế Canada thì ngoài 20 nhân viên bị đuổi, còn có 580 nhân viên của sở thuế, cũng đang bị điều tra và có thể sẽ bị đuổi?
Có đến trên 60 ngàn công chức làm việc cho sở thuế Canada.
Một trong những điều kiện cần thiết để có thể nhận được $2,000 tiền tài trợ của chính phủ Canada hàng tháng, là người này phải mất việc vì đại dịch covid.
Chương trình tài trợ CERB bắt đầu từ tháng 3 năm 2020 và chấm dứt vào tháng 9 cùng năm.
Theo bà Karen Hogan, chánh hậu kiểm của cơ quan hậu kiểm liên bang thì số tiền tài trợ CERB, mà chính quyền liên bang Canada thất thoát vì những gian lận lên đến 27 tỷ dollars.
Nhiều cơ quan công quyền khác cũng cho hàng chục nhân viên nghỉ việc vì gian lận tiền CERB: cơ quan ESDC đã cho 49 nhân viên nghỉ việc.