47 triệu người Mỹ sẽ thất nghiệp!

New York: Trong hôm thứ ba ngày 31 tháng 3, các kinh tế gia của quỹ dự trữ liên bang ở thành phố St Louis đã tiên đoán là vì có đại dịch coronavirus, số người Mỹ thất nghiệp sẽ lên tới 47 triệu người hay 32.1 phần trăm trong những tháng sắp tới.
Trước đó vào tháng 2, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ là 3.5 phần trăm, mức thất nghiệp thấp nhất từ trướic đến nay ở xứ này.
Theo kinh tế gia Miguel Faria-e- Castro của quỹ dự trữ liên bang Hoa Kỳ ở thành phố St Louis thì với số người thất nghiệp lớn lao như thế là điều chưa xảy ra cho nước Mỹ trong 100 năm qua.