B.C. theo dõi nguồn gốc và sự lây lan của COVID-19 bằng “kỹ thuật hệ gene”

Được hỗ trợ bởi Quỹ Sáng kiến ​​Chiến lược Genome BC, một nghiên cứu tiên khởi trị giá 150.000 Gia kim có thể xác định các trường hợp coronavirus mới (COVID-19) trong B.C. đang xảy ra để theo dõi bất kỳ sự lây lan nào trong cộng đồng.

Phòng Thí nghiệm Y tế Công cộng của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh BC (BCCDC) đã công bố một dự án thí điểm mới cho phép các nhà nghiên cứu xác định và theo dõi các trường hợp mới của COVID-19) ở British Columbia.

Dự án có tên là RESPOND, viết tắt của “Responding to Emerging Serious Pathogen Outbreaks using Next-gen Data” (Ứng phó với sự Bùng phát Mầm bệnh Nghiêm trọng mới nổi bằng cách dùng Dữ liệu Gen Kế tiếp).

Trong khi nguy cơ lây lan COVID-19 tại British Columbia vẫn còn thấp vào thời điểm này, số ca mắc COVID-19 được xác nhận trong phòng thí nghiệm trên toàn thế giới đã tăng lên đến hơn 70.000. Do đó, BCCDC đã phản ứng bằng cách thêm vào, “một khía cạnh mới quan trọng đối với khả năng đáp ứng bùng phát của nó bằng cách kết hợp phân tích bộ gene vào tiến trình theo dõi.”

Tương tự như việc con người dùng gia phả để truy ra dòng họ tổ tiên, việc dùng kỹ thuật phân tích bộ gene có thể truy ra khối xây dựng của tất cả các sinh vật sống; cơ quan y tế có thể tìm ra từng chủng virus mới thuộc ‘gia phả’ virus nào.

Ví dụ nếu chủng virus mới có họ hàng gần với một chủng cũ đã từng thấy trước đây ở BC thì có thể nó là một thành viên của cụm virus lan truyền tại địa phương. Thông tin này giúp BCCDC hướng dẫn các cơ quan y tế công cộng địa phương can thiệp và ngăn chận kịp thời và hiệu quả hơn.

Người cầm đầu dự án RESPOND là bác sĩ Mel Krajden, Giám đốc Y tế Phòng Thí nghiệm Y tế Công cộng trong cơ quan BCCDC. Hai người cộng tác là Tiến sĩ Richard Mitchigan, một nhà khoa học có nhiều thập niên kinh nghiệm thực hiện các nghiên cứu về HIV tịnh tiến dựa trên hệ gene, và Tiến sĩ Natalie Prystajecky, một nhà vi sinh học giám sát sự phát triển xét nghiệm COVID-19 tại BCCDC.

Theo nhận định của Tiến sĩ Harrigan, thế giới phải mất sáu tháng mới có được một chuỗi virus đốivới dịch bệnh SARS. Với kỹ thuật mới để phân tích hệ gene của COVID-19, RESPOND đang nhắm chỉ tiêu xác định chuỗi gen virus ở mỗi bệnh nhân trong vòng 24 giờ.

Pascal Spothelfer, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Genome BC cho biết nhóm chuyên viên RESPOND giàu kinh nghiệm này đang phát triển các công cụ quan trọng để đáp ứng với COVID-19 và bất kỳ sự bùng phát nào trong tương lai tại BC. Ông nói đây là một minh chứng rõ ràng về sức mạnh của kỹ thuật phân tích bộ gen; nhóm RESPOND tự hào được đi tiên phong trong lãnh vực này.