Bà Nancy Pelosi sẽ không ra tranh chức thủ lãnh đảng Dân Chủ tại Hạ Viện

Hoa Thịnh Đốn: Tuyên bố trong hôm thứ năm ngày 17 tháng 11, bà Nancy Pelosi hiện là chủ tịch hạ viện ( US House Speaker) cho biết là bà sẽ không ra tranh chức thủ lãnh đảng Dân Chủ ở hạ viện trong nhiệmkỳ 4 năm sắp tới.
Như chúng ta cũng biết là trong kỳ bầu cử vừa diễn ra, đảng Cộng Hòa đã chiếm đa số ghế ở hạ viện, và như thế bà Pelosi tuy là thủ lãnh đảng Dân Chủ ở hạ viện, nhưng sẽ phải nhường chức cho dân biểu Kevin Mccarthy của đảng Cộng Hòa.
Bà Pelosi năm nay 82 tuổi, giữ chức dân biểu trong 35 năm và giữ chức chủ tịch hạ viện trên 20 năm, nói là đã đến lúc nhường lại những chức vụ lãnh đạo cho thế hệ những người trẻ của thế hệ sau.
Bà Pelosi là một phụ nữ đầu tiên và duy nhất được bầu làm chủ tịch hạ viện Hoa Kỳ, và là một trong những phụ nữ có quyền lực nhất thế giới trong những thập kỷ vừa qua.
Bà Pelosi cũng nói là việc ông chồng của bà bị kẻ lạ mặt xông vào nhà, dùng búa gây thương tích, cũng đã khiến cho bà suy nghĩ việc không ra tái tranh cử chức thủ lãnh đảng Dân Chủ ở hạ viện.
Bà Pelosi là người giúp chương trình bảo hiểm y tế Affordable Care của cựu tổng thống Obama thành công. Bà từng công du qua Kiyv ở Ukraine, từ công du Đài Loan và gây những xôn xao bất bình đến từ Trung quốc, và bà cũng hai lần trợ giúp việc buộc tội cựu tổng thống Trump.