Bà Olivia Chow có nhiều hy vọng thắng trong cuộc bầu thị trưởng thành phố Toronto.

Toronto: Ngày 26 tháng 6 sắp tới đây, cư dân thành phố Toronto sẽ đi bầu lại một thị trưởng thành phố, sau khi ông thị trưởng John Tory đã đột ngột từ chức, vì có những liên hệ tình ái với 1 nữ cộng sự viên của ông, trong thời gian có đại dịch covid. Người nữ cộng sự viên này hiện nay không còn làm việc cho tòa thị chính thành phố Toronto nữa.
Trong số 102 ứng cử viên vào chức thị trưởng thành phố, thì phần lớn là những ứng cử viên mà cư dân thành phố không biết.
Lý do cũng dễ hiểu là vì muốn ra ứng cử chức thị trưởng thành phố Toronto, một người chỉ cần chữ ký của 25 cư dân thành phố giới thiệu và đóng lệ phí $200 cũng như phải trên 18 tuổi, là cư dân thành phố Toronto.
Theo kết quả của cuộc thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò dân ý Mainstreet Research và Forum Research thì ứng cử viên có triển vọng thắng cử là bà cựu dân biểu Olivia Chow.
Theo kết quả của cuộc thăm dò dân ý, 29 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ bà Olivia Chow.
Người đứng hàng thứ nhì là cựu cảnh sát trưởng thành phố Toronto, ông Mark Saunders với 17 phần trăm, bà dân biểu tỉnh bang Mitzie Hunter đứng hàng thứ ba với 15 phần trăm cử tri ủng hộ,
Người đứng hàng thứ tư là nghị viên thành phố Josh Matlow với 11 phần trăm cử tri ủng hộ.
Cũng theo kết quả cuộc thăm dò dân ý thì 28 phần trăm những người được hỏi ý kiến, đã chưa biết là họ sẽ bầu cho ai?
Bà Olivia Chow nguyên là nghị viên thành phố Toronto và sau đó là dân biểu liên bang thuộc đảng Tân Dân Chủ. Chồng của bà Chow là ông Jack Layton, nguyên là thủ lãnh đảng Tân Dân Chủ liên bang và ông đã qua đời.
Vào năm 2014, bà Olivia Chow đã ra ứng cử chức thị trưởng thành phố Toronto, nhưng bà về hạng ba sau ông John Tory và ông Doug Ford, đương kim thủ hiến tỉnh bang Ontario.