Bà thị trưởng thành phố Mississauga, chuẩn bị ra ứng cử chức thủ lãnh đảng Tự Do tỉnh bang Ontario

Mississauga: Theo những tin tức vừa loan báo, thì bà Bonnie Crombie , đương kim thị trưởng thành phố Mississauga, đã tiến một bước gần hơn nữa, trong việc ra tranh cử chức thủ lãnh đãng Tự Do tỉnh bang Ontario.
Trả lời trong một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình CBC trong hôm thứ ba ngày 23 tháng 5, bà Crombie nói là bà đã thành lập một ủy ban ” thăm dò” để tìm hiểu xem là việc bà ra ứng cử chứ thủ lãnh đảng Tự Do tỉnh bang có thuận lợi hay không?
Bà Crombie nói là bà có chủ trương ôn hòa, không quá khích, có trách nhiệm về tài chính và cũng thiên về những tiến bộ xã hội.
Cũng theo nhận định của bà thị trưởng thành phố Mississauga, thì đảng Tự Do ở tỉnh bang Ontario đã quá thiên về tả phái, trong khi chính quyền tỉnh bang Ontario của thủ hiến Doug Ford lại quá thiên về hữu phái.
Bà thị trưởng muốn đưa chiều hướng của đảng Tự Do về phía trung lập để thu hút cử tri của cả hai khuynh hướng.
Cũng theo nhận định của bà thị trưởng Crombie thì chính sách lãnh đạo của đảng cầm quyền Bảo Thủ Cấp Tiến ở tỉnh bang Ontario hiện nay, thiếu những minh bạch và trách nhiệm tài chánh.
Bà Crombie nói là nếu bà lên nắm quyền, thì bà sẽ tham khảo ý kiến của nhiều nhóm, nhiều tổ chức trước khi đưa ra những quyết định.
Theo nhận định của ông Myer Siemiatycki, giáo sư môn chính trị học của trường đại học Toronto Metropolitan thì nếu bà Crombie đoạt chức thủ lãnh đãng Tự Do, thì bà sẽ là một đối thủ ngang ngửa với thủ hiến Doug Ford và đảng Bảo Thủ Cấp Tiến trong những cuộc tranh chức thủ hiến ỡ tỉnh bang Ontario trong tương lai.
Bà Crombie cũng nói là bà vẫn tiếp tục giữ chức thị trưởng thành phố Mississauga, trong thời gian tranh chức thủ lãnh đảng Tự Do tỉnh bang Ontario.
Hạn chót nộp đơn ra tranh cử chức thủ lãnh đảng Tự Do tỉnh bang Ontario là ngày 5 tháng 9, và cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 năm nay 2023.
Hiện nay có hai ứng cử viên tuyên bố ra tranh chức thủ lãnh đảng Tự Do là ông Nathaniel Erskine -Smith và ông Ted Hsu.