Băng đá Nam Cực tan nhanh gấp 6 lần so với những năm 1980s.

Los Angeles, California: Theo bản nghiên cứu của trường đại học California ở thành phố Irvine phổ biến hôm thứ ba ngày 15 tháng giêng, thì tỷ lệ băng đá tan ở Nam Cực hiện nay đã nhanh gấp 6 lần so với tỷ lệ băng tan của 40 năm trước đây.
Theo giáo sư Eric Rignot, người dẫn đầu cuộc khảo cứu thì băng tan nhanh đã khiến cho mực nước biển dâng cao thêm 1.25 cm, kể từ năm 1979 cho đến nay.
Cũng theo giáo sư Rignot thì việc băng đá ở Nam Cực tan quá nhanh cho thấy là có bàn tay của con người trong việc thay đổi môi trường.