Bão Willa tiến vào khu nghỉ mát ở bờ biển Mễ Tây Cơ.

Escuinapa, Mễ Tây Cơ: Trận bão Willa đã đổ vào bờ trong hôm thứ ba ngày 23 tháng 10, tại vùng nghỉ mát Escuipana, Mễ Tây Cơ là nơi cư ngụ của 500 ngàn cư dân, trong đó có những cư dân của Hoa Kỳ, và Canada, những con chim trốn tuyết.
Trận bão Willa đã thổi vào đất liền ở cấp độ 3 với sức gió lên đến 195 cây số một giờ và tàn phá khu vực nghỉ mát, những làng đánh cá và những nông trại trong khu vực.
Hàng ngàn người sống trong những vùng gần biển, đã được đưa đến tạm trú ở 58 trung tâm tạm trú, trước khi bão tiến vào đất liền.