Bệnh viện dã chiến ngoài sân ở Tây Ban Nha

Madrid, Tây Ban Nha: Không đủ chỗ cho bệnh nhân trong các bệnh viện cũng như không đủ chỗ trong các nhà xác, một bệnh viện dã chiến do quân lực Tây Ban Nha cấp tốc thiết lập lộ thiên ở một bãi đậu xe ở thành phố Madrid trong hôm thứ tư ngày 25 tháng 3