Cả 5 đại ngân hàng Canada đồng lượt cắt giảm mức lãi suất chuẩn

Toronto: Trong hôm thứ năm ngày 5 tháng 3, 5 đại ngân hàng ở Canada đồng loạt giảm mức lãi suất chuẩn, sau khi ngân hàng trung ương Canada cắt giảm mức lãi suất căn bản từ 1.75 phần trăm xuống còn 1.25 phần trăm, vì dịch COVID-19.
Mức lãi suất chuẩn ( prime rate) của 5 đại ngân hàng Royal, Toronto Dominion , Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia và CIBC đã giảm 0.50 phần trăm xuống còn 3.45 phần trăm.
Như thế lãi suất nợ nhà cũng sẽ sút giảm ít nhất 0.50 phần trăm?
Theo nhận định của đài BNN Bloomberg thì việc cắt giảm mức lãi suất sẽ giúp cho nền kỹ nghệ địa ốc ở Canada, nhất là nền kỹ nghệ địa ốc ở vùng đại thủ phủ Toronto phát triển mạnh mẽ hơn, nhất là trong những ngày mùa xuân sắp đến