Các cập nhật quan trọng về thống kê dân số 2020

Cục Thống Kê Dân Số vừa công bố những thay đổi trong hoạt động của Thống Kê Dân Số 2020 trong mùa dịch COVID-19.

Cục Thống Kê Dân Số cho biết rằng sẽ tạm dừng các hoạt động thực địa trong vòng 2 tuần, tới ngày 1 tháng Tư, năm 2020. Điều này có nghĩa là bất kỳ các hoạt động đếm dân số trực tiếp trong tháng Ba sẽ bị hoãn lại – chẳng hạn như việc đếm từng nhà tại các khu vực hẻo lánh tại tiểu bang Alaska, Maine và một số vùng lãnh thổ của người Thổ Dân Da Đỏ; việc đếm người vô gia cư; và Chương Trình Hỗ Trợ Điền Đơn Lưu Động.

Các nhân viên kiểm đếm sẽ bắt đầu ghé từng hộ gia đình vào cuối tháng Năm, không phải giữa tháng Năm. Các gia đình sẽ có tới ngày 14 tháng Tám để hoàn thành thống kê dân số. Ngày Thống Kê Dân Số vẫn là ngày 1 tháng Tư.

Cục Thống Kê Dân Số còn thông báo rằng sẽ điều chỉnh các hoạt động đếm sinh viên cao đẳng và đại học. Cục Thống Kê Dân Số khẳng định các cam kết của họ về việc đặt sức khỏe và sự an toàn của các nhân viên và của công chúng lên hàng đầu, cũng như làm tròn nghĩa vụ hiến pháp cung cấp số liệu về Thống Kê Dân Số 2020 cho Tổng Thống theo đúng lịch trình.

Việc trả lời Thống Kê Dân Số chưa bao giờ dễ dàng đến thế! Trong tình hình nhiều cộng đồng đang ở trong tình trạng đóng cửa ở cấp độ toàn thành phố hoặc tiểu bang, mọi người được khuyến khích trả lời Thống Kê Dân Số 2020 trên mạng bằng cách dùng máy tính để bàn, máy tính xách tay, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng và cũng có thể trả lời qua điện thoại hoặc thư. Mọi người đều có thể tự trả lời thống kê dân số mà không cần phải gặp nhân viên kiểm đếm. Tất cả các gia đình nhận được thư mời điền thống kê dân số vào ngày 20 tháng Ba.

Dữ liệu thống kê dân số chính xác là rất quan trọng trong cuộc khủng hoảng này: Các kết quả của Thống Kê Dân Số sẽ được sử dụng để cho biết cách lên kế hoạch và tài trợ cho các bệnh viện và phòng khám y tế, việc chuẩn bị khẩn cấp, thậm chí các chương trình ăn trưa ở trường. Điều này bao gồm:

  • Nơi nào sẽ cần bệnh viện và phòng khám.
  • Khối viện trợ ngân quỹ cho việc xây dựng các bệnh viện và phòng khám chăm sóc sức khỏe.
  • Hỗ trợ bảo hiểm Medicaid cho người dân có thu nhập thấp và bảo hiểm Medicare Phần B cho người từ 65 tuổi trở lên.
  • Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các bà mẹ mang thai và trẻ em, bao gồm Chương trình Bảo hiểm Sức khỏe Trẻ em (CHIP).
  • Lập bản đồ nơi phân phối vật tư khẩn cấp và nơi các thành viên dễ bị tổn thương của cộng đồng sinh sống.
  • Hỗ trợ cho chủ sở hữu của các doanh nghiệp nhỏ thông qua Ban Quản Trị Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business Administration).

Đính chính các sự hiểu lầm: Hiện đang có một tin đồn lừa bịp đang loan truyền trong các cộng đồng khác nhau và trên các phương tiện truyền thông xã hội về một cảnh báo an ninh liên quan đến “Bộ Nội Vụ” và thống kê dân số. Đây là một cảnh báo an ninh sai lầm và rất cũ và không có “Bộ Nội Vụ” nào ở Hoa Kỳ.

Bảng câu hỏi Thống Kê Dân Số 2020 hiện có trên mạng bằng TIẾNG VIỆT tại trang my2020census.gov. Cục Thống Kê Dân Số đã có clip hướng dẫn trợ giúp ngôn ngữ bằng tiếng Việt, để giúp quý vị với từng câu hỏi.