Các công ty sản xuất xe hơi Mỹ tạm ngừng hoạt động.

Detroit: Để ngăn ngừa sự lan truyền của đại dịch COVID-19, các công ty sản xuất xe hơi ở Hoa Kỳ, qua sự đồng ý của nghiệp đoàn lao động xe hơi, đã tạm thời đóng cửa các cơ xưởng làm xe hơi ở Hoa Kỳ và Canada.
Các công ty Ford Motor, General Motors, Fiat Chrysler Automobiles đã cho đóng cửa tất cả các cơ xưởng ở Bắc Mỹ cho đến cuối tháng 3.
Các công ty làm xe hơi sẽ dùng thời giờ đóng cửa, để tẩy trùng các cơ xưởng này.
Theo lời ông Rory Gamble, chủ tịch nghiệp đoàn lao động xe hơi UAW thì việc tạm đóng cửa này sẽ giúp bảo vệ các nhân công, gia đình của họ và cộng đồng trong thời gian có đại dịch COVID-19.