Các hãng bảo hiểm hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm y tế ra nước ngoài cho những người Canadians : những “con chim trốn tuyết” phải về gấp

Ottawa: Trong bài diễn văn đọc hôm thứ ba ngày 17 tháng 3, thủ tướng Justin Trudeau đã nói ngắn gọn là “những người Canadians đang ở nước ngoài, phải trở lại ngay”.
Theo thủ tướng Trudeau thì sau này sẽ khó khăn hơn vì nhiều quốc gia sẽ tự cách ly, cũng như nhiều hãng hàng không sẽ hủy bỏ nhiều đường bay.
Những người Canadians đang sinh sống ở các vùng nắng ấm Hoa Kỳ, trong những tháng mùa đông, những người được gọi là ” những con chim trốn tuyết”, nên trở lại Canada, vì hiện có những thay đổi trong việc bảo hiểm sức khỏe, của các công ty bảo hiểm mà những người này đã mua khi qua Hoa Kỳ trú ngụ.
Hiệp hội của những “con chim trốn tuyết”, the
Canadian Snowbirds Association cũng khuyến cáo những người Canadians đang sinh sống ở Hoa Kỳ nên quay trở lại vì các công ty bảo hiểm sẽ giới hạn việc bán bảo hiểm y tế cho những người Canadians qua Mỹ sinh sống: sẽ không có nhiều lựa chọn và giá bảo hiểm sẽ gia tăng.
Các hãng bảo hiểm sẽ hủy bỏ những hợp đồng 10 ngày sau khi chính quyền liên bang Canada khuyến cáo không nên du lịch ra nước ngoài.
Một khi chính quyền Canada đưa ra những lời khuyến cáo, các hãng bảo hiểm có thể hủy bỏ hợp đồng cho những người Canadians muốn mua bảo hiểm du lịch.