Các khoa học gia sống trên Nam Cực, bị cấm không được mua rượu, vì sợ có những tấn công tình dục?

Antarctica: Theo bản tin của Yahoo phổ biến trong ngày thứ sáu 29 tháng 9, thì các khoa học gia Hoa Kỳ làm việc tại một cơ sở của chính quyền Mỹ tại Nam Cực( Antartica) sẽ bị cấm không được mua rượu tại các quán rượu ở Nam Cực.
Bắt đầu từ ngày chúa nhật 1 tháng 10 năm nay 2023, những quán rượu tại trung tâm khoa học quốc gia Hoa Kỳ (NSF) tại trạm McMurdo trên Nam Cực, chỉ bán những thức uống không có rượu.
Người ta cũng biết là nhiệt độ tại trạm McMurdo nhiều khi xuống đến trừ 50 độ C.
Các khoa học gia vẫn được mua một số bia rượu chia theo đầu người là một tuần họ có quyền mua 18 lon bia, 3 chai rượu vang hay 1 chai rượu mạnh 750 ml.
Nhiều phụ nữ làm việc tại trạm McMurdo này đã lên tiếng tố cáo là họ bị những người đàn ông cùng sở, xâm phạm tình dục.
Các giới chức thẩm quyền của trạm McMurdo đã nghĩ là nếu cắt giảm số lượng rượu cho mọi người trong trạm này trên Nam Cực, thì có hy vọng giảm bớt những xâm phạm tình dục các phụ nữ cùng làm chung với những nhà khoa học nam này?