Các ngân hàng Canada và Hoa Kỳ lẳng lặng cắt giảm hàng chục ngàn nhân viên

Toronto: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ sáu 20 tháng 10, ngân hàng Scotiabank sẽ cho cắt giảm 3 phần trăm tổng số nhân viên, trong việc kiện toàn lại hệ thống hoạt động sau thời đại dịch covid.
Để chi phí cho việc cắt giảm nhân viên, ngân hàng Scotiabank sẽ để ra 590 triệu dollars cho những dịch vụ như là trả tiền bồi thường cho nhân viên bị nghỉ việc cũng như các chi phí khác.
Trong tài khóa 3 tháng thứ 3 của năm nay, ngân hàng Scotiabank có 91,013 nhân viên làm việc trong các chi nhánh trên toàn thế giới.
Các ngân hàng khác ở Canada cũng lặng lẽ cắt giảm bớt nhân viên, trong thời kỳ bất định khi mức lãi suất lên đến mức cao nhất trong vòng 22 năm qua.
Trong tháng 8 vừa qua, phát ngôn viên của ngân hàng Royal cho biết đã cắt giảm 1 phần trăm số nhân viên, và sẽ cắt giảm thêm từ 1 phần trăm cho đến 2 phần trăm số nhân viên, trong những tháng sắp tới.
Phát ngôn viên của ngân hàng CIBC cho biết là ngân hàng này đã cắt giảm 1,709 nhân viên trong những tháng qua.
Tại Hoa Kỳ, các ngân hàng Mỹ cũng cho cắt giảm hàng chục ngàn nhân viên.
Ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ, JP Morgan đã cắt giảm nhân viên trong những tháng qua, và sẽ còn cắt giảm nhiều hơn nữa trong những tháng sắp đến.
Theo những thống kê thì 5 đại ngân hàng Hoa Kỳ đã cắt giảm tổng cộng trên 20 ngàn nhân viên trong vòng từ đầu năm cho đến nay.
Theo nhận định của ông Chris Marinac, giám đốc nghiên cứu tài chánh của công ty đầu tư Janney Montgomery Scott thì các ngân hàng đã cắt giảm nhân viên, cắt giảm những chi phí chuẩn bị cho năm tới có những bất ổn định mà người ta chưa biết sẽ trầm trọng đến mức nào?
Ngân hàng Wels Fargo là ngân hàng cắt giảm nhiều nhân viên nhất ở Hoa Kỳ : trong vòng 3 năm qua, ngân hàng này đã cắt giảm trên 50 ngàn nhân viên.