Các nhà đầu tư trên thế giới mất đi 7 ngàn tỷ Mỹ kim trong một tuần vì sự suy thoái của thị trường chứng khoán.

New York: Những lo sợ về sự lan truyền của COVID-19 sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế, đã khiến các nhà đầu tư bán vội vàng những cổ phiếu trên các thị trường chứng khoán thế giới kể từ ngày thứ hai 24 tháng 2.
Tính đến ngày thứ sáu 28 tháng 2, trị giá của các thị trường chứng khoán trên thế giới đã sút giảm tổng cộng 7 ngàn tỷ Mỹ kim. Riêng thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã mất đi khoảng 4,300 tỷ Mỹ kim.