Cách dùng trương mục tiết kiệm mua nhà FHSA, cùng chung với trương mục TFSA và quỹ hưu RRSP

Ottawa: Như chúng ta cũng đã biết là bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm nay 2023, chính quyền liên bang Canada chấp thuận cho những cư dân trên 18 tuổi, chưa có nhà, có thể mở một trương mục để dành tiền cho việc mua nhà trong những năm sắp tới.
Những người có quyền mở trương mục tiết kiệm mua nhà FHSA phải là thường trú nhân của Canada.
Người ta có thể mở trương mục FHSA ở ngân hàng, công đoàn tín dụng, công ty bảo hiểm hay ủy thác ( trust company)
Các trương mục FHSA chỉ được quyền mở tổng cộng 15 năm hay khi chủ nhân của trương mục này đến 71 tuổi.
Tuy bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm nay là người ta có quyền mở trương mục FHSA, nhưng rất nhiều ngân hàng chưa chuẩn bị kịp.
Trong số 5 đại ngân hàng Canada, chỉ có ngân hàng Royal và National Bank đã có trương mục FHSA này.
Ngân hàng Toronto Dominion, CIBC, Bank of Montreal và ScotiaBank loan báo là họ sẽ cho mở các trương mục FHSA này trong mùa hè năm nay hay vào những tháng cuối năm nay 2023.
Người ta có thể sử dụng hai trương mục tiết kiệm miễn thuế FHSA và TFSA cũng như quỹ hưu RRSP trong việc mua nhà: dùng số tiền lấy từ ba quỹ này làm tiền down mua nhà.
Tiền bỏ vào FHSA cũng tương tự như tiền bỏ vào quỹ hưu RRSP: tiền bỏ vào sẽ được miễn thuế.
Tiền bỏ vào FHSA cũng tương tự như tiền bỏ vào TFSA: tiền lấy ra không bị coi là lợi tức và không bị đánh thuế.
Muốn mua một căn nhà lần đầu, thì tiền down của một cặp vợ chồng có thể như sau: tiền lấy từ TFSA và FHSA cũng như có thể mượn tối đa $35,000 từ quỹ hưu RRSP, và phải bồi hoàn số tiền $35,000 trở lại quỹ hưu RRSP trong vòng 15 năm.
Số tiền một người được quyền bỏ vào trương mục FHSA tối đa là $40,000 và mỗi năm được quyền bỏ vào $8,000.
Lấy trường hợp một cặp vợ chồng mà cả hai đều có quỹ hưu RRSP và trương mục FHSA:
Hai người này có thể lấy ra $150,000 làm tiền down từ các quỹ hưu RRSP và FHSA (mỗi người có thể lấy ra $35,000 từ RRSP và $40,000 từ FHSA )
Đó là chưa kể số tiền mà họ có thể lấy ra từ các trương mục TFSA.