Cách làm khẩu trang giản dị và trong vòng 10 phút đồng hồ

Toronto: Cho đến ngày thứ sáu 3 tháng 4, dường như các chuyên viên y tế đã đồng ý là ngoài việc rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách 2 mét với công chúng, thì việc đeo khẩu trang cũng là một biện pháp tốt giúp ngăn ngừa sự lan truyền của dịch COVID-19.
Điều khó khăn hiện nay là khẩu trang bán rất mắc và không có mà mua.
Chúng tôi xin tóm tắt một cách làm khẩu trang rẻ tiền, không cần may và chỉ mất có 10 phút là làm xong.
Quý bạn hãy dùng khăn trải giường , 100 phần cotton
Dùng kéo cắt một miếng vải hình chữ nhật 8.5”x11” ( 22 cmx 28cm)
Cắt những dây vải để buộc và dùng safety pins hay stapler để gắn những chiếc dây cột này vào miếng vải làm khẩu trang.