Cách xin tiền thất nghiệp và phụ cấp khẩn cấp COVID-19

Toronto: Những biện pháp phong tỏa, cấm không cho các cơ sở thương mại không cần thiết hoạt động, yêu cầu mọi người ở trong nhà, để ngăn ngừa sự lan truyền của coronavirus ở Canada đã làm cho hàng hàng lớp lớp các công ty lớn nhỏ phải tạm đóng cửa, hàng triệu người bị mất việc.
Theo công bố của chính quyền liên bang thì trong vòng 1 tuần từ ngày 16 tháng 3 cho đến 23 tháng 3, đã có 929 ngàn cư dân Canada làm đơn xin tiền thất nghiệp và tiền phụ cấp khẩn cấp COVID-19 ( COVID-19 emergency benefits).
Thủ tướng Justin Trudeau công bố là chính quyền liên bang sẽ bỏ ra 82 tỷ dollars tài trợ cho cư dân cũng như cho các công ty vì hậu quả của trận đại dịch COVID-19.

Ai là những người được trợ cấp?

Những người bị mất việc làm vì vụ phong tỏa của chính quyền liên bang đang diễn ra.
Những người này được quyền làm đơn xin trợ cấp và phụ cấp đặc biệt ngay lập tức, không phải chờ 4 tuần như trường hợp bình thường.
Số tiền thất nghiệp EI tối đa được trợ cấp một tuần là 573 dollars.

Cách xin trợ cấp

Những người xin trợ cấp thất nghiệp đặc biệt kỳ này chỉ cần bản hồ sơ làm việc (records of employment) cấp từ người chủ,.
Hãy vào website https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/ei-sickness/apply.html

để điền đơn.
Người ta cũng có thể đến làm đơn ở các trung tâm dịch vụ Canada, Service Canada, hay điện thoại 1-833-381-2725

Nếu bạn không đủ tiêu chuẩn xin tiền thất nghiệp, thì hãy xin tiền trợ cấp khẩn cấp , the Emergency Care Benefit: tiền trợ cấp này là $900 cho mỗi hai tuần lễ và có thể kéo dài trong 15 tuần lễ.
Những người đi làm, kể cả những người tự làm chủ, bị cách ly hay bị nhiễm dương tính COVID-19 , những bậc cha mẹ phải nghỉ việc ở nhà trông con vì trường học đóng cửa.. đều có thể xin tiền trợ cấp.