Cam Bốt cấm xuất cảng một số loại gạo

Hôm 30/03, thủ tướng Hun Sen thông báo là kể từ ngày 05/04, Cam Bốt sẽ cấm xuất cảng gạo đã xay và thóc, chỉ cho phép xuất cảng gạo tấm, cho đến khi nào nguồn cung cấp trong nước ổn định trở lại, nhằm bảo đảm an ninh lương thực cho nước này trong thời gian khủng hoảng dịch COVID-19.