Canada có thêm 10 ngàn công ăn việc làm giúp tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 5.1 phần trăm

Ottawa: Theo bản công bố của sở thống kê Canada phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 2 tháng 12, thì trong khi số công ăn việc làm sút giảm ở nhiều tỉnh bang, thì lại có thêm 28 ngàn công ăn việc làm ở tỉnh bang Quebec, giúp cho Canada có thêm 10 ngàn công ăn việc làm mới trong tháng 11.
Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada đã sút giảm còn ở mức 5.1 phần trăm.
Theo sở Thống Kê Canada thì những ngành kỹ nghệ có số công ăn việc làm gia tăng bao gồm ngành kỹ nghệ tài chánh, bảo hiểm, địa ốc và sản xuất hàng hóa.
Tuy nhiên có nhiều ngành kỹ nghệ có số nhân viên sút giảm như ngành kỹ nghệ xây cất, bán hàng lẻ và sỉ.
Có 5 tỉnh bang có số công ăn việc làm sút giảm gồm cả tỉnh bang British Columbia và Alberta.
Có những lạc quan về sự tiến triễn của nền kinh tế Canada khi có 40,600 công ăn việc làm bán phần, được thay thế bằng 50,700 công ăn việc làm toàn phần.
Cũng theo bản tường trình thì số lượng công ăn việc làm mà Canada có trong tháng 11 có thể tăng hơn 10 ngàn người, nếu không có một số người đã không thể đi làm vì bị bệnh.
Thống kê Canada cũng cho thấy là trong tháng 11, 6.8 phần trăm những nhân viên ở các công và tư sở, đã nghỉ bệnh vì bị cúm, bị bệnh RSV và bị covid.
Nhiều chuyên gia kinh tế cũng lo ngại là số người bị nhiễm cảm cúm, phải nghỉ làm ở Canada, còn gia tăng trong những tháng mùa đông sắp đến?