Canada dự trù cho gia đình những thôngdịch viên người Afghans ,làm việc cho quân lực Canada, được định cư.

Toronto: Liên quân đồng minh gồm cả quân lực của các quốc gia Hoa Kỳ, Canada, Anh.. dự trù sẽ hoàn toàn rút khỏi xứ Afghanistan vào tháng 9 năm nay, để mặc cho quân đội của xứ này chống đỡ loạn quân Taliban.
Tuy quân lực đồng minh chưa rút khỏi xứ Afghanistan này, nhưng hàng loạt các quận huyện trong xứ này đã rơi vào tay quân khủng bố Taliban.
Trong số những người Afghans được quân đồng minh tìm cách cho di tản ra khỏi nước, tránh bị nhóm Taliban tàn sát là các thông dịch viên.
Trong hôm thứ sáu ngày 16 tháng 7, ông Marco Mendicino, tổng trưởng bộ di trú cho biết là chi tiết của dự án đưa những thông dịch viên người Afghans làm việc cho quân lực Canada ở xứ Afghans này, sẽ được công bố sớm.
Ông tổng trưởng di trú nói là bộ di trú đang làm việc với bộ ngoại giao và bộ quốc phòng Canada để hoàn tất kế hoạch cho những thông dịch viên này di dân qua Canada.
Trong khi đó chính quyền Mỹ cũng loan báo là sẽ di tản hàng ngàn thông dịch viên làm việc cho quân lực Mỹ ra khỏi xứ Afghanistan này trước khi quân Mỹ rút đi