Canada khuyến cáo cư dân cẩn trọng khi du lịch ở 7 quốc gia

Ottawa: trong hôm thứ hai ngày 9 tháng 3, bộ ngoại giao Canada đã lên tiếng khuyến cáo cư dân không nên đi du lịch đến 7 quốc gia, vì những nguy cơ bị nhiễm bệnh viêm phổi coronavirus.
Lời khuyến cáo của bộ ngoại giao chia ra làm 4 cấp:
-Cấp 1: Canada không cấm nhưng người đi phải cẩn thận
-Cấp 2: Người đi phải hết sức cẩn thận.
-Cấp 3: Người ta không nên qua nếu không cần thiết
-Cấp 4: chính quyền liên bang Canada hoàn toàn cấm đi.
Các nước mà chính quyền liên bang khuyến cáo cẩn thận hay không nên qua bao gồm
Người du lịch cũng được khuyến cáo là phải hỏi kỹ công ty bảo hiểm là các công ty này có trả tiền bảo hiểm y tế cho du khách, một khi những người này bị nhiễm COVID-19.
1-Ba Tư: được chính quyền liên bang xếp vào cấp 3: người ta không nên qua Ba Tư nếu chuyến đi không cần thiết. Trên một nửa những người nhiễm COVID0-19 ở Canada là những du khách hay người đến từ Ba Tư.
2.Hồng Kông được xếp vào cấp 1, người đi du lịch qua nước này cẩn thận.
3. Trung quốc được xếp vào cấp 3: không nên qua nếu không cần thiết.
4. Ý Đại Lợi: Đây là nơi có nhiều người nhiễm bệnh và chết vì COVID-19 nhiều nhất ở ngoài Trung quốc. Xứ này được xếp vào cấp 3: không nên đi nếu không cần thiết.
5. Nam Hàn và Nhật được xếp vào cấp 2: người du lịch khi qua hai nước này phải hết sức cẩn thận.
6. Cuối cùng là Tân Gia Ba được xếp vào cấp 1: Những người Canadians du lịch qua xứ này phải cẩn thận.
Tất cả những người Canadians du lịch qua 7 quốc gia vừa kể, khi trở lại Canada được khuyến cáo hãy tự động sống cách ly trong 14 ngày.