Canada là một trong những nơi có nguồn không khí trong lành nhất

Toronto: Theo bản tường trình “2019 World Air Quality” về phẩm chất không khí trên thế giới phổ biến hôm thứ tư ngày 26 tháng 2, thì Canada là một trong những nơi có phẩm chất không khí tốt nhất thế giới.
Điều này cũng không có gì ngạc nhiên: Canada với đất rộng người thưa, nằm cạnh Ngũ Đại Hồ là nơi có nguồn nước ngọt lớn nhất thế giới, phải là nơi có không khí trong lành hơn những vùng đất đông đúc dân cư, nhiều hãng xưởng là những nguồn xả khí độc lên không trung.
Không khí tù hãm cũng có thể là phương tiện cho những loài vi rút lan truyền như coronavirus?
Ba quốc gia cầm đèn đỏ về phẩm chất không khí là Bangladesh, Pakistan và Mongolia.
Tại Á Châu hai thành phố Hà Nội và Jakarta đã trở thành những thành phố ô nhiễm nhất, qua mặt thành phố Bắc Kinh.