Canada sẽ không dùng thuốc chủng Astra Zeneca

Ottawa: Theo những công bố hôm thứ hai ngày 19 tháng 7, trong tuần bắt đầu từ ngày thứ hai 19 tháng 7, Canada sẽ nhận thêm 7.1 triệu liều thuốc chủng ngừa covid gồm 3.1 triệu liều Pfizer và 4 triệu liều thuốc Moderna.
Theo nữ chuẩn tướng Krista Brodie, người đặc trách việc phân phối thuốc chủng liên bang thì với 7.1 triệu liều thuốc chủng nhận được, Canada sẽ nhận được tổng cộng 66 triệu liều thuốc chủng ngừa covid: đủ để chủng ngừa hoàn toàn cho tất cả những người trưởng thành ở Canada.
Chuẩn tướng Brodie cũng nói là Canada hiện giờ trong tình trạng thừa thuốc chủng mà không có người muốn chích.
Cũng theo chuẩn tướng Brodie thì cơ quan phân phối thuốc chủng đã phải giữ lại trong kho 2 triệu liều thuốc chủng, vì chính quyền các tỉnh bang chưa cần đến.
Tỷ lệ số người Canadians được chủng ngừa lên cao và ở trong số các quốc gia có tỷ lệ chủng ngừa covid cao nhất, cao hơn cả Hoa Kỳ.
Tuy nhiên gần đây số người Canadians hăng hái đi chủng ngừa giảm dần và chính quyền các tỉnh bang đã tìm mọi cách khuyến khích cư dân đi chủng ngừa bằng những phần thưởng, cũng như gửi nhân viên y tế đến tận chúng cư chủng ngừa.
Tính đến ngày thứ sáu 16 tháng 7, có trên 79 phần trăm những người Canadians được chủng ngừa 1 mũi và trên 50 phần trăm được chủng ngừa hoàn toàn.
Với số thuốc của các công ty Pfizer và Moderna dư thừa, Canada hiện không cần đến thuốc chủng Astra Zeneca .
Mới đây bà tổng trưởng vật tư Anand đã loan báo là Canada sẽ gửi tặng 17.7 triệu liều thuốc chủng Astra Zeneca cho các quốc gia thiếu thuốc chủng, qua chương trình tài trợ thuốc chủng COVAX.