Cập nhật hóa đại dịch COVID-19 : Âu Châu trở thành trung tâm ổ dịch mới

Rome, Ý Đại Lợi: Tính đến cuối ngày thứ sáu 13 tháng 3, số người bị nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới lên đến 145,322 và số người chết la 5,417 người.
Trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua, có thêm 250 người chết ở Ý, một con số kỷ lục trong 1 ngày và số người bị nhiễm thêm 1,266 người , nâng tổng số những người bị nhiễm là 17,660 người.
Nước Tây Ban Nha là quốc gia Âu Châu có số tử vong cao thứ nhì ở Âu Châu , sau Ý Đại Lợi,có 5,232 người nhiễm bệnh và có 133 người chết.
Nam Hàn có 72 người chết trong số 7,979 người nhiễm bệnh.
Hoa Kỳ có 48 người chết và 2,268 người nhiễm bệnh.
Tại Canada, có thêm 11 ca nhiễm ở tỉnh bang British Columbia và nâng tổng số người bị nhiễm trên toàn Canada là 198 người nhiễm bệnh và có 1 người chết.