Cập nhật hóa đại dịch COVID-19: trên 190 ngàn người nhiễm bệnh và trên 7,500 người chết

New York: Tính đến ngày thứ ba 17 tháng 3, có trên 5 ngàn người Mỹ bị nhiễm COVID-19 và trong số này có 100 người chết, mà 50 người ở tiểu banng Washington.
Số người nhiễm và chết vì coronavirus ở Ý Đại Lợi vẫn ở mức cao nhất so với khác nước khác: có thêm 345 người chết ở Ý và nâng tổng số người chết vì coronavirus ở xứ này lên đến 2,503 người với trên 30 ngàn người bị nhiễm vi rút.
Tại Canada, tính đến ngày thứ ba 17 tháng 3, có trên 550 người nhiễm bệnh viêm phổi và có 5 người chết.
Tính trên toàn thế giới có gần 190 ngàn ca nhiễm và trên 7,500 người chết.