VẮNG NHƯ CHÙA BÀ ĐANH

Không nghi ngờ gì nữa, Covid-19 chính là hiện thân của tử thần xuất hiện khắp nơi trên hành tinh. Thông điệp chết chóc...