Home Chuyện Bên Nhà

Chuyện Bên Nhà

Những chuyện khó chấp nhận được

Khi chánh án trở thành can phạm Gần 40 năm làm việc tại tòa án, trong đó có hơn 7 năm làm chánh án TAND...