Chuyện thời nCovid-19

Đoàn Dự ghi chép Vũ Hán tuyển 20 công nhân lò thiêu - Tiếng người kêu rên thảm thiết trong các lò thiêu Ngày 17 tháng...