Lễ Truy niệm Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ

Ngày 29/2, Hòa Thượng Thích Huyền Việt- viện chủ chùa Liên Hoa tại Howell Sugarland Houston TX, cùng các vị chư Tăng, Ni đã...