Nuôi cọp, bán mèo

Cô Trisha Meyer bị một người khách thưa về tội bội tín -cô nhận $3,000 để bán cho khách một con mèo, nhưng nhận...