Bắt Đầu Xây Chung Cư Trên Khu Đất Radio-Canada

Địa điểm của tòa nhà Radio-Canada sắp được chuyển đổi thành một khu chung cư 2.000 đơn vị gia cư có tên là “Quartier...