Cập nhật COVID-19: Coi chừng bị phạt cả ngàn dollars vì không...

Toronto: Tính đến ngày thứ bảy 4 tháng 4, trên toàn thế giới có 1,123,024 người nhiễm coronavirus và trong số này...