Nhà hạng sang xuống giá ở hai thành phố Vancouver và Calgary

Vancouver: Theo bản tường trình của công ty Royal LePage vừa phổ biến hôm thứ tư ngày 26 tháng 2, thì trong khi giá...