Browsing Category

Tử Vi

TỬ VI 2955

Tuổi Tý: Người tuổi Tý trong tuần chuyển tiếp từ tháng Tư âm lịch sang tháng Năm năm Nhâm Dần tài chính ổn…

TỬ VI 2953

Tuổi Tý: Tuần cuối tháng tư 4 âm lịch năm Nhâm Dần, người tuổi Tý gặp những ngày ổn định dần trên đường sự…

TỬ VI 2951

Tuổi Tý: Trong tuần thứ ba tháng 04 (âm lịch) năm Nhâm Dần vận trình của người tuổi Tý bất ổn về mặt sự…

TỬ VI 2949

Tuổi Tý: Vận trình của người tuổi Tý trong tuần thứ hai tháng 04 âm lịch năm Nhâm Dần có biến chuyển đổi mới…

TỬ VI 2947

Tuổi Tý: Vận trình người tuổi Tý chuyển sang tuần đầu tháng tư âm lịch năm Nhâm Dần vì gặp tháng trung bình…

TỬ VI 2945

Tuổi Tý: Vận trình trong tuần thứ tư tháng ba âm lịch năm Nhâm Dần của người tuổi Tý diễn ra như sau: Sự…

TỬ VI 2943

Tuổi Tý: Trong tuần thứ ba tháng ba âm lịch tháng Giáp Thìn năm Nhâm Dần vận trình của người tuổi Tý về sự…

TỬ VI 2941

Tuổi Tý: Vận trình trong tuần thứ hai tháng ba âm lịch năm Nhâm Dần của người tuổi Tý chuyển biến khó ổn định…

TỬ VI 2939

Tuổi Tý: Tuần đầu tháng ba âm lịch năm Nhâm Dần vận trình của người tuổi Tý vào cuối tuần có áp lực về cả tài…

TỬ VI 2937

Tuổi Tý: Trong tuần cuối tháng hai năm Nhâm Dần người tuổi Tý dù áp lực về sự nghiệp và tài chính chưa giảm…

TỬ VI 2935

Tuổi Tý: Trong tuần thứ hai tháng hai âm lịch năm Nhâm Dần vận trình của người tuổi Tý về sự nghiệp và tài…

TỬ VI 2933

Tuổi Tý: Trong tuần thứ hai tháng hai âm lịch năm Nhâm Dần vận trình của người tuổi Tý về sự nghiệp và tài…

TỬ VI 2931

Tuổi Tý: Tuần đầu tháng hai âm lịch (năm Nhâm Dần), gặp tháng tốt vận trình của người tuổi Tý diễn biến như…

TỬ VI 2929

Tuổi Tý: Vận trình trong tuần chuyển tiếp từ tháng giêng sang tháng hai âm lịch năm Nhâm Dần của người tuổi Tý…

TỬ VI 2927

Tuổi Tý: Tuần cuối tháng giêng năm Nhâm Dần người tuổi Tý về tài chính ổn định, vui vẻ đón xuân sang.  Đối…

TỬ VI 2926

Tuổi Tý: Trong tuần thứ ba tháng giêng năm Nhâm Dần người tuổi Tý hy vọng gặp những ngày hanh thông hơn trên…

TỬ VI 2925

Tuổi Tý: Trong tuần thứ ba tháng giêng năm Nhâm Dần người tuổi Tý hy vọng gặp những ngày hanh thông hơn trên…

TỬ VI 2923

Tuổi Tý: Tuần thứ hai tháng giêng năm Nhâm Dần vận trình của người tuổi Tý chưa thuận lợi về sự nghiệp và có…

TỬ VI 2919

Tuổi Tý: Tuần cuối tháng chạp năm Tân Sửu, người tuổi Tý cảm nhận về sự nghiệp và tài chính chỉ tạm thời ổn…

TỬ VI 2917

Tuổi Tý: Tuần thứ ba tháng chạp năm Tân Sửu vận trình người tuổi Tý khó tránh áp lực chung từ xã hội, nên tài…

TỬ VI 2916

Tuổi Tý: Trong tuần thứ hai tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu vận trình của người tuổi Tý có áp lực về cả tài chính…

TỬ VI 2915

Tuổi Tý: Trong tuần thứ hai tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu vận trình của người tuổi Tý có áp lực về cả tài chính…

TỬ VI 29013

Tuổi Tý: Trong tuần chuyển tiếp từ tháng 11 sang tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu người tuổi Tý hy vọng có phần…

TỬ VI 2909

Tuổi Tý: Vận trình người tuổi Tý trong tuần thứ ba tháng 11 âm lịch năm Tân Sửu chưa hanh thông như ý. Các mặt…

TỬ VI 2907

Tuổi Tý: Tuần thứ hai tháng 11 âm lịch năm Tân Sửu vận trình người tuổi Tý về hai mặt tài chính và sự nghiệp…

TỬ VI 2905

Tuổi Tý: Trong tuần đầu tháng 11 âm lịch năm Tân Sửu người tuổi Tý gặp tháng tốt nên cảm thấy dễ chịu hơn về…

TỬ VI 2903

Tuổi Tý: Vận trình của người tuổi Tý trong tuần thứ tư tháng mười năm Tân Sửu suy thoái về mặt sự nghiệp, còn…

TỬ VI 2901

Tuổi Tý: Trong tuần thứ ba tháng 10 âm lịch năm Tân Sửu vận trình của người tuổi Tý có nhiều biến động chưa…

TỬ VI 2899

Tuổi Tý: Trong tuần thứ hai tháng 10 âm lịch năm Tân Sửu trên vận trình của người tuổi Tý mọi việc chưa diễn…

TỬ VI 2897

Tuổi Tý: Vận trình của người tuổi Tý trong tuần chót tháng 9 (al) năm Tân sửu vào cuối tuần có áp lực nhiều…

TỬ VI 2895

Tuổi Tý: Vận trình của người tuổi Tý trong tuần chót tháng 9 (al) năm Tân sửu vào cuối tuần có áp lực nhiều…

TỬ VI 2893

Tuổi Tý: Người tuổi Tý trong tuần ba tháng 9 (âm lịch) năm Tân Sửu, gặp tháng trung bình cảm nhận áp lực công…

TỬ VI 2887

Tuổi Tý: Tuần chuyển tiếp từ tháng 8 âm lịch sang tháng 9 âm lịch năm Tân Sửu, vận trình người tuổi Tý bình…

TỬ VI 2885

Tuổi Tý: Vận trình người tuổi Tý trong tuần thứ tư tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu gặp tháng trung bình nên tiền…

TỬ VI 2883

Tuổi Tý: Vận trình của người tuổi Tý trong tuần thứ hai tháng 08 âm lịch năm Tân Sửu gặp tháng trung bình nên…

TỬ VI 2879

Tuổi Tý: Tuần chuyển tiếp từ tháng 7 âm lịch sang tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu người tuổi Tý cần quan tâm tới…

TỬ VI 2877

Tuổi Tý: Trong tuần cuối tháng bảy năm Tân Sửu người tuổi Tý về đường sự nghiệp có tin vui nhưng tài chính hao…

TỬ VI 2875

Tuổi Tý: Trong tuần thứ ba tháng 7 âm lịch Tân Sửu người tuổi Tý dù gặp tháng tốt nhưng vận trình bình…

TỬ VI 2873

Tuổi Tý: Vận trình của người tuổi Tý trong tuần thứ hai tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu, so với tuần trước, về mặt…

TỬ VI 2871

Tuổi Tý: Người tuổi Tý trong tuần đầu tháng 07 âm lịch năm Tân Sửu gặp tháng tốt nên trên vận trình có vài tin…

TỬ VI 2869

Tuổi Tý: Tuần thứ tư tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu người tuổi Tý cảm thấy giảm áp lực về tài chính. Vào cuối…

TỬ VI 2863

Tuổi Tý: Trong tuần đầu tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu gặp tháng trung bình vận trình của người tuổi Tý chưa khả…

TỬ VI 2861

Tuổi Tý: Trong tuần thứ tư tháng 5 (âm lịch) năm Tân Sửu vận trình của người tuổi Tý có áp lực về việc làm và…

TỬ VI 2859

Tuổi Tý: Trong tuần thứ ba tháng năm (âm lịch) năm Tân Sửu người tuổi Tý có một số mặt thuận lợi về tiền bạc và…

Trang web này đang sử dụng cookies để cải thiện chất lượng phục vụ. Bạn có thể từ chối gửi cookies cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Đồng ý Đọc thêm