Browsing Category

Giải Trí

Elton John từ bỏ Twitter

Ca nhạc sĩ Anh Elton John đã rời Twitter hôm 9/12. Ông là người nổi tiếng mới nhất rời khỏi nền tảng mạng xã hội…