Rửa tay thường xuyên là cách ngừa lây nhiễm...

Toronto: Tính đến ngày chúa nhật 29 tháng 3, trên toàn thế giới có 691 ngàn người bị nhiễm...